LIÊN HỆ

CỔNG THÔNG TIN CDCN

  • Địa chỉ : 19 Tầm Vu, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hottline : 096.115.7842