ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ CÁC LOẠI HÌNH CỦA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

CÁC LOẠI KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

Kế toán doanh nghiệp bao gồm nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào mục đích và phạm vi của nó. Dưới đây là một số loại kế toán doanh nghiệp phổ biến:

Kế toán tài chính: Loại kế toán này tập trung vào việc ghi nhận, phân tích và báo cáo thông tin tài chính của một doanh nghiệp. Nó bao gồm việc lập báo cáo tài chính như báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài sản, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo sự thay đổi vốn chủ sở hữu.

Kế toán quản trị: Loại kế toán này tập trung vào việc cung cấp thông tin kế toán để hỗ trợ quyết định quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp. Nó bao gồm việc lập báo cáo chi phí, báo cáo quản trị tài chính và phân tích biểu đồ, chỉ số để đánh giá hiệu suất kinh doanh.

Kế toán thuế: Loại kế toán này liên quan đến việc xác định và tính toán số thuế mà doanh nghiệp phải trả. Nó bao gồm việc lập báo cáo thuế, thực hiện các khai báo thuế và tuân thủ các quy định thuế hiện hành.

Kế toán quản lý rủi ro: Loại kế toán này tập trung vào việc đo lường, ước tính và quản lý rủi ro trong doanh nghiệp. Nó bao gồm việc đánh giá và xử lý các rủi ro tài chính, rủi ro về thị trường, rủi ro về hoạt động kinh doanh và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.

Kế toán chi phí: Loại kế toán này tập trung vào việc tính toán, phân tích và quản lý các chi phí trong doanh nghiệp. Nó bao gồm việc lập báo cáo chi phí sản xuất, chi phí sản phẩm, chi phí hoạt động và phân tích hiệu quả chi phí.

Kế toán nguồn lực: Loại kế toán này liên quan đến việc quản lý và theo dõi các nguồn lực của doanh nghiệp, bao gồm quản lý tài sản cố định, quản lý nguồn vốn và quản lý lưu chuyển tiền tệ.

Đây chỉ là một số loại kế toán doanh nghiệp phổ biến và không phải là tất cả. Mỗi loại kế toán có mục tiêu và phạm vi riêng biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin và quản lý trong doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

Đối tượng của kế toán doanh nghiệp bao gồm các thành phần chính sau:

Doanh nghiệp: Kế toán doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào việc ghi nhận, phân tích và báo cáo thông tin tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp. Nó liên quan đến việc theo dõi và quản lý các hoạt động tài chính, thu chi, thu nhập, tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp.

Chủ sở hữu/ Cổ đông: Kế toán doanh nghiệp cung cấp thông tin tài chính để giúp chủ sở hữu hoặc cổ đông của doanh nghiệp hiểu về hiệu suất kinh doanh, lợi nhuận và giá trị của doanh nghiệp. Thông qua báo cáo tài chính, chủ sở hữu/cổ đông có thể đánh giá đầu tư của mình và ra quyết định liên quan đến doanh nghiệp.

Nhà đầu tư: Kế toán doanh nghiệp cung cấp thông tin tài chính để hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đánh giá tiềm năng và hiệu suất của doanh nghiệp. Thông qua báo cáo tài chính, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định về việc đầu tư, mua bán cổ phiếu hoặc tham gia vào các hoạt động tài chính khác liên quan đến doanh nghiệp.

Người lao động: Kế toán doanh nghiệp cung cấp thông tin liên quan đến lương, phúc lợi và các khoản trợ cấp khác cho người lao động. Bằng cách theo dõi và báo cáo các khoản chi tiêu và thu nhập liên quan đến nhân viên, kế toán giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc trả lương và quản lý tài sản của doanh nghiệp.

Các cơ quan quản lý và nhà nước: Kế toán doanh nghiệp cung cấp thông tin tài chính để đáp ứng các yêu cầu báo cáo và quản lý của các cơ quan quản lý và nhà nước. Thông qua báo cáo tài chính, kế toán giúp đảm bảo tính chính xác, tuân thủ và minh bạch trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Đối tượng của kế toán doanh nghiệp có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích và ngữ cảnh sử dụng thông tin kế toán. Tuy nhiên, các đối tượng trên thường là những bên liên quan chính trong quá trình kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

HỒ SƠ XÉT TUYỂN VĂN BẰNG 2 TRUNG CẤP THÚ Y 

Hồ sơ nhập học bao gồm:

 • 02 Phiếu tuyển sinh ( theo mẫu của trường).
 • 02 Bản photo công chứng Bằng cấp chuyên ngành cao nhất: TC, CĐ, ĐH.
 • 02 Bản photo công chứng Bảng điểm: TC, CĐ, ĐH.
 • 02 Bản photo công chứng Bằng THPT.
 • 02 Bản photo công chứng học bạ THPT.
 • 02 Bản sao/photo công chứng Giấy khai sinh
 • 02 Bản sơ yếu lý lịch công chứng.
 • 04 Bản photo công chứng CMND/CCCD( không quá 6 tháng).
 • 04 Ảnh 3x4cm ( không quá 6 tháng, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh).

Lưu ý: Tất cả giấy tờ photo công chứng, không nộp bản gốc về trường.

 • Học phí: 6.000.000đ/ 1 học kỳ,
 • Lệ phí xét tốt nghiệp: 2.000.000đ.
 • Lệ phí xét tuyển: 200.000đ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ 

HOTTLINE : 0383 098 339 (SĐT/ ZALO)

THỜI GIAN LÀM VIỆC : TỪ 8H-17H ( TỪ THỨ 2-THỨ 7)