Khung Chương Trình Đào Tạo Trung Cấp Kế Toán – Đào Tạo Từ Xa Tại Bình Phước

Kế toán, kiểm toán không chỉ là công cụ quản lý kinh tế – tài chính thuần túy, mà đã trở thành một lĩnh vực dịch vụ, một nghề nghiệp then chốt trong nền kinh tế thị trường. Đây là ngành quan trọng trong việc chuyển tải những thông tin kinh doanh đến các bên liên quan để làm nền tảng cho những quyết định chiến lược về những vấn đề tài chính doanh nghiệp và cá nhân, tuân thủ các quy định luật pháp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của doanh nghiệp toàn cầu. Nếu các bạn có nhu cầu đăng ký vào chương trình Tuyển Sinh Ngành Trung Cấp Kế Toán, hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán được thiết kế để đào tạo kế toán viên trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về Kinh tế học, Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán ngân hàng và các kiến thức liên quan đến luật kinh tế, kế toán, hiểu biết chuyên sâu cả lý thuyết và thực hành về kế toán và khai báo thuế, báo cáo tài chính…

Sau khi học xong chương trình học sinh có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các cơ quan nhà nước, các ngân hàng nhà nước và tư nhân…

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Kế toán hoặc các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung:

– Đào tạo kế toán viên trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính, tiền tệ theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế; có khả năng thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán đúng với chuyên ngành ở vị trí công tác được giao; có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác, rèn luyện tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Biết sử dụng một số kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành phụ trách. Biết sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công tác kế toán đồng thời có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

– Người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX có khả năng tìm việc làm tại các  cơ quan quản lý tài chính chuyên ngành; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân với chức năng, nhiệm vụ là kế toán viên (trung cấp) và cán sự quản lý tài chính.

Mục tiêu cụ thể:

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

 Về kiến thức:

Để thành công trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, học viên cần học tập và phát triển những kỹ năng và kiến thức sau:

 • Nắm vững kiến thức về hệ thống kế toán, kiểm toán và thuế của Việt Nam, và kết hợp đối chiếu với hệ thống kế toán và kiểm toán quốc tế.
 • Phân tích và đánh giá khả năng sử dụng những kiến thức cơ bản của khoa học quản lý trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.
 • Vận dụng kiến thức liên ngành về kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học công nghệ và luật pháp vào lĩnh vực kế toán và kiểm toán.
 • Hiểu biết sâu về kiến thức cơ bản và chuyên sâu của kế toán và kiểm toán.
 • Nắm vững nguyên lý chung và các nguyên tắc ghi chép trong kế toán, cũng như nguyên tắc lập các báo cáo tài chính.
 • Cập nhật và đối chiếu hệ thống kế toán quốc tế và hệ thống kế toán tại Việt Nam.

 Về kỹ năng

 • Vận dụng thành thạo lý thuyết kế toán vào công việc như là tính toán được tiền lương và các khoản trích theo lương,
 • Xác định được các loại chi phí và doanh thu phát sinh trong doanh nghiệp
 • Xác định được lợi nhuận trong doanh nghiệp
 • Hạch toán thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp
 • Ghi vào sổ sách kế toán theo các hình thức như là ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ; ghi sổ theo hình thức nhật ký sổ cái, ghi sổ theo hình thức nhật ký chung; ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng từ
 • Lập – Đọc và phân tích được báo cáo tài chính
 • Giải quyết được các vấn đề phát sinh trong công tác kế toán
 • Vận dụng thành thạo vi tính văn phòng như là word, excel, powerpoint, Internet, tin học ứng dụng  trong kinh doanh, tin học kế toán trong công tác kế toán và công tác kinh doanh.
 • Tính toán và khai báo các loại thuế như là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nhiệp, thuế xuất nhập khẩu,…
 • Lập dự toán kinh doanh cho đơn vị
 • Hạch toán được một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các đơn vị đặc thù như là: Bưu điện, Hành chính sự nghiệp, kho bạc…

 Về thái độ

 • Có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.

Về phẩm chất đạo đức

Phẩm chất đạo đức cá nhân

 • Sống một lối sống lành mạnh và có đạo đức.
 • Tự tin trong giao tiếp và thực hành công việc trong môi trường làm việc có tính quốc tế.
 • Linh hoạt, khéo léo và tinh tế khi thực hiện công việc và xử lí tình huống.
 • Chăm chỉ, ham học hỏi, có khát vọng tiến bộ và đặt mục tiêu cho bản thân.
 • Nhiệt tình và đam mê với công việc.
 • Điềm tĩnh và tự chủ khi ra quyết định.

Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

 • Tuân thủ những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Trung cấp Kế toán Doanh nghiệp và kiểm toán, được ban hành theo quyết định 87/2005/QĐ-BTC ngày 1 tháng 12 năm 2005.
 • Đảm bảo tính độc lập trong nghề nghiệp, không bị chi phối hoặc tác động bởi lợi ích vật chất hoặc tinh thần làm ảnh hưởng đến sự trung thực, khách quan và độc lập.
 • Thẳng thắn, trung thực và có chính kiến rõ ràng.
 • Công bằng, tôn trọng sự thật và không có thành kiến, thiên vị.
 • Duy trì, cập nhật và nâng cao kiến thức trong hoạt động nghề nghiệp và làm việc với sự thận trọng cao nhất.
 • Bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện nghề nghiệp và tuân thủ chuẩn mực chuyên môn của nghề nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

Phẩm chất đạo đức xã hội

 • Có trách nhiệm với công việc, khách hàng, cộng đồng, xã hội và môi trường.
 • Tuân thủ luật pháp và các quy định của nhà nước, xã hội và cộng đồng.

Trung cấp Kế toán sẽ học những gì?

Câu hỏi phổ biến của các bạn sinh viên liên quan đến tuyển sinh Trung cấp Kế toán là mình sẽ được học những gì.

Kế toán là một ngành có cơ hội việc làm ổn định và luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Việc tìm hiểu trước chương trình học là điều cần thiết đối với các bạn sinh viên.

STT Tên học phần Số tín chỉ
1 Giáo dục quốc phòng – An ninh 2
2 Chính trị 2
3 Giáo dục thể chất 2
4 Tin học 2
5 Tiếng anh 3
6 Pháp luật 1
7 Luật kinh tế 2
8 Soạn thảo văn bản 2
9 Kinh tế vi mô 3
10 Lý thuyết thống kê 2
11 Lý thuyết tài chính 2
12 Lý thuyết kế toán 2
13 Lý thuyết tiền tệ tín dụng 2
14 Marketing 2
15 Thị trường chứng khoán 3
16 Quản trị doanh nghiệp 2
17 Thống kê doanh nghiệp 2
18 Thuế 3
19 Kinh tế quốc tế 2
20 Tài chính doanh nghiệp 3
21 Kế toán doanh nghiệp 2
22 Phân tích hoạt động kinh doanh 2
23 Nghiệp vụ thanh toán quốc tế 3
24 Tin học kế toán 3
25 Kế toán quản trị 3
26 Kế toán hành chính sự nghiệp 3
27 Kế toán thương mại 3
28 Kiểm toán 2
29 Quản trị học 2
30 Thực hành kế toán doanh nghiệp 8
31 Thực hành nghề nghiệp 6
32 Thực tập tốt nghiệp 10

Học phí học Trung cấp Kế toán

Ngoài những thông tin tuyển sinh Trung cấp Kế toán, vấn đề học phí cũng được khá nhiều người quan tâm đến.

Học phí Trung cấp Kế toán của nhiều trường thường dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi năm tùy vào từng trường và chương trình đào tạo.

Tuy nhiên, không phải là rào cản lớn đối với sinh viên có nguyện vọng học tập và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán.

Nhiều trường đào tạo Trung cấp Kế toán cung cấp các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên khó khăn, giúp các bạn tiếp cận và học tập tốt hơn.

Sinh viên có thể tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, công ty và các chương trình học bổng khác nhau để giảm bớt chi phí đào tạo.

Hãy tìm hiểu và so sánh thông tin về học phí từ các trường khác nhau để có quyết định hợp lý và phù hợp với khả năng tài chính.

Đầu tư vào bản thân thông qua học tập là đầu tư tốt nhất cho tương lai, vậy nên hãy chọn lựa trường và chương trình đào tạo phù hợp các bạn nhé.

 

Mức lương của Kế toán trung cấp

Hầu hết khi đăng ký vào chương trình tuyển sinh Trung cấp Kế toán, mọi người sẽ quan tâm đến mức lương của một Kế toán trung cấp sau khi ra trường.

Mức lương của Kế toán trung cấp thường từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng mỗi tháng, phụ thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn của từng cá nhân cũng như vị trí làm việc.

Điều này cũng tùy thuộc vào lĩnh vực và quy mô của công ty hoặc tổ chức mà bạn làm việc.

Các công ty hoặc tổ chức lớn thường trả lương và phúc lợi cao hơn so với các công ty hoặc tổ chức nhỏ. Bạn cũng có thể nhận được mức lương cao hơn nếu có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn cao.

Ngoài mức lương cơ bản, Kế toán trung cấp cũng được hưởng các khoản phúc lợi như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lương tháng 13, lương thưởng và các chế độ nghỉ phép.

Tuy nhiên, mức lương của Kế toán trung cấp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như địa điểm làm việc, thị trường lao động và tình trạng kinh tế chung.

Vì vậy, để có mức lương tốt và phát triển sự nghiệp thành công, bạn cần nâng cao kỹ năng chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và luôn cập nhật với các xu hướng mới nhất trong ngành kế toán.

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Trung cấp Kế toán.

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Kế toán, bạn có nhiều cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này. Dưới đây là các ví dụ về các cơ hội nghề nghiệp mà bạn có thể xem xét:

 • Kế toán viên: Làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, hoặc văn phòng kế toán để quản lý sổ sách, lập báo cáo tài chính, xử lý hóa đơn, kiểm tra và phân tích dữ liệu kế toán.
 • Kế toán viên thuế: Tư vấn về vấn đề thuế cho cá nhân và doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và lập báo cáo thuế đầy đủ và chính xác.
 • Kế toán công chứng: Độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, đánh giá và xác nhận tính chính xác của thông tin tài chính.
 • Kế toán quản lý: Phụ trách quản lý các hoạt động kế toán của công ty, tham gia vào quyết định chiến lược và định hướng tài chính.
 • Kế toán nội bộ: Làm việc trong các bộ phận kế toán của công ty để đảm bảo sự tuân thủ quy trình và quy định nội bộ.

Để nâng cao cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp, bạn có thể:

 • Học lên Cao đẳng Kế toán hoặc các khóa học chuyên sâu để mở rộng phạm vi công việc và tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động.
 • Tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua việc thực tập hoặc làm việc thời gian cố định.
 • Đạt các chứng chỉ và tham gia các khóa đào tạo bổ sung để tăng cường trình độ và thu hút nhà tuyển dụng.
 • Phát triển kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề để thành công trong lĩnh vực kế toán.

Liên hệ tuyển sinh Trung cấp Kế toán

Chương trình tuyển sinh Trung cấp Kế toán mang đến những cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp hứa hẹn cho những ai đam mê công việc tài chính, kế toán. Nếu các bạn có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh Trung cấp kế toán, có thể liên hệ qua zalo hoặc gọi trực tiếp qua số điện thoại 0383 098 339 (SĐT/ ZALO) để được hướng dẫn và tư vấn làm hồ sơ một cách tận tình nhất nhé!

 • Lịch khai giảng thường xuyên.
 • Các bạn học viên ở xa có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
 • Học phí : 6.000.000đ/ 1 kỳ (2 kỳ / 1 khóa).
 • Lệ phí xét tốt nghiệp: 2.000.000đ.
 • Lệ phí xét tuyển : 200.000đ.