KHÁT NHÂN LỰC NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI BẠC LIÊU

Ngành Bảo vệ thực vật luôn đóng vai trò quan trọng sản xuất nông nghiệp nói chung và trồng trọt nói riêng. Bên cạnh sứ mệnh bảo vệ sản xuất cây trồng nông nghiệp, ngành này đã mang lại giá trị hiệu quả thiết thực cho người dân là nâng cao sản lượng và giá trị hàng hóa, tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích cây trồng. Đặc biệt, ngành còn đóng góp quan trọng cho việc cải thiện rõ rệt công tác bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

I. BẢO VỆ THỰC VẬT LÀ GÌ?

Bảo vệ thực vật là ngành học chuyên nghiên cứu về đất, môi trường sống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, đặc biệt đi sâu vào các kiến thức về sâu, bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng… qua đó tổ chức xây dựng, điều hành mạng lưới bảo vệ thực vật các cấp, sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cho đến việc thực hiện các thao tác bảo vệ cây trồng trên đồng ruộng. Từ đó, cải thiện thu nhập của nông dân, sản xuất những giống cây trồng bền vững và đảm bảo cân bằng sinh học.

Trước hiện trạng nền nông nghiệp Việt Nam đang tồn tại việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hay sử dụng chúng thiếu kiểm soát dẫn tới các tổn hại tới môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái nông nghiệp thì ngành Bảo vệ thực vật càng mang trọng trách to lớn trong việc xây dựng một nền nông nghiệp sạch và bền vững.

Sinh viên theo học ngành Bảo vệ thực vật sẽ được trang bị kiến thức tổng quát về cây trồng, hệ thống nông nghiệp, kỹ thuật canh tác và đặc biệt là kiến thức chuyên sâu về dịch hại trên cây trồng (côn trùng, nhện hại, bệnh hại), các biện pháp phòng, quản lý dịch hại trên cây trồng. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị kỹ năng điều tra, chẩn đoán, thu thập, phân tích và xử lý thông tin liên quan đến bảo vệ thực vật; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và các trang thiết bị cơ bản, hiện đại phục vụ hiệu quả nghiên cứu khoa học, quản lý, sản xuất và kinh doanh trong ngành bảo vệ thực vật; kỹ năng thiết kế và thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng đạt được mục tiêu thuộc lĩnh vực bảo thực vật. 

II. HỌC NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT RA TRƯỜNG LÀM GÌ?

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Bảo vệ thực vật, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận một số vị trí sau:
•    Các cơ quan quản lý công tác Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông từ cấp Tỉnh thành đến Trung Ương và xuống tới tận từng đơn vị địa phương huyện, xã… như Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng, Trung tâm KDTV vùng, Chi cục Bảo vệ thực vật địa phương, Chi cục KDTV trực thuộc…
•    Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu cũng rộng mở với sinh viên ngành bảo vệ thực vật. Một số các đơn vị sinh viên có thể tham khảo như các trường Đại học, Cao đẳng liên quan, các cơ sở, các viện, các trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm giống cây trồng..
•    Bạn cũng có thể làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động về lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Sự phát triển như vũ bão của các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ cũng tạo rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong ngành.
•    Ngành Bảo vệ thực vật hiện nay đang được chính phủ khuyến khích đầu tư với nhiều chính sách hấp dẫn. Sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo vệ thực vật có thể tự xây dựng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Hoặc thành lập các công ty tổ chức tư vấn hỗ trợ công tác Bảo vệ thực vật.

III. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Ngành bảo vệ thực vật mang lại nhiều cơ hội việc làm cho những người quan tâm đến lĩnh vực này. Với tăng trưởng của ngành nông nghiệp và nhu cầu ngày càng cao về sự bảo vệ và quản lý sức khỏe của cây trồng, có một số vai trò và vị trí việc làm quan trọng trong ngành bảo vệ thực vật mà người ta có thể theo đuổi. Dưới đây là một số cơ hội việc làm phổ biến trong ngành này:

 1. Chuyên gia nghiên cứu và phát triển: Các tổ chức nghiên cứu, viện nghiên cứu và công ty trong ngành bảo vệ thực vật thường tuyển dụng chuyên gia nghiên cứu và phát triển. Công việc của họ là nghiên cứu và phát triển các biện pháp kiểm soát, phân tích dữ liệu, thử nghiệm các sản phẩm mới và đưa ra các giải pháp tiên tiến để bảo vệ cây trồng.
 2. Chuyên gia kỹ thuật: Các chuyên gia kỹ thuật trong ngành bảo vệ thực vật thường cung cấp hướng dẫn và tư vấn về các biện pháp kiểm soát sâu bệnh, côn trùng gây hại và dịch bệnh thực vật cho người nông dân và nhà quản lý nông nghiệp. Họ cũng có thể tham gia vào việc đào tạo và giáo dục về bảo vệ thực vật.
 3. Quản lý dược phẩm và chất phụ gia: Công việc trong lĩnh vực này liên quan đến quản lý và phân phối các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm và các chất phụ gia khác được sử dụng trong bảo vệ thực vật. Công việc này bao gồm kiểm soát hàng hóa, quản lý kho, tư vấn về sử dụng sản phẩm và tuân thủ các quy định liên quan.
 4. Chuyên gia đánh giá rủi ro và dự báo: Các chuyên gia trong lĩnh vực này đánh giá rủi ro và dự báo về sâu bệnh, côn trùng gây hại và dịch bệnh thực vật. Công việc của họ là thu thập dữ liệu, phân tích thông tin và đưa ra các đề xuất về biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dựa trên dự báo và đánh giá rủi ro.
 5. Nhà quản lý dự án: Trong các dự án liên quan đến bảo vệ thực vật, nhà quản lý dự án đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động. Công việc của họ bao gồm quản lý ngân sách, quản lý tài sản, xây dựng đội ngũ và giám sát tiến độ của dự án.

Đây chỉ là một số cơ hội việc làm trong ngành bảo vệ thực vật. Ngành này đang phát triển và mở ra nhiều cơ hội mới, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển công nghệ và quản lý môi trường.Ngành bảo vệ thực vật là một lĩnh vực quan trọng trong ngành nông nghiệp, vì vậy cơ hội việc làm trong ngành này có thể rất đa dạng và phong phú. Dưới đây là một số cơ hội việc làm mà ngành bảo vệ thực vật có thể mang lại:

 1. Chuyên viên kiểm soát sâu bệnh và côn trùng: Các tổ chức nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp trong ngành bảo vệ thực vật thường tuyển dụng chuyên viên kiểm soát sâu bệnh và côn trùng. Công việc của họ là xác định và phân loại các loài sâu bệnh và côn trùng gây hại, phân tích mức độ tổn thương và đưa ra các biện pháp kiểm soát hiệu quả.
 2. Chuyên viên phòng thí nghiệm: Công việc trong phòng thí nghiệm trong ngành bảo vệ thực vật bao gồm nghiên cứu và phát triển các phương pháp phân tích, xác định sự hiện diện của sâu bệnh, côn trùng gây hại và dịch bệnh thực vật. Chuyên viên phòng thí nghiệm cũng có thể thực hiện các thử nghiệm về hiệu quả và an toàn của các sản phẩm bảo vệ thực vật.
 3. Chuyên viên kỹ thuật địa phương: Ở một số quốc gia, chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ tuyển dụng chuyên viên kỹ thuật địa phương để cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho người nông dân trong việc áp dụng các biện pháp bảo vệ thực vật. Công việc của họ bao gồm đào tạo, giám sát và đưa ra các giải pháp phù hợp cho các vấn đề cụ thể trong địa phương.
 4. Chuyên viên kỹ thuật phân phối sản phẩm: Các công ty trong ngành bảo vệ thực vật cần có chuyên viên kỹ thuật phân phối sản phẩm để tư vấn và hướng dẫn người nông dân về cách sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt nấm. Chuyên viên này cũng có thể giúp quản lý và kiểm soát việc cung cấp sản phẩm đến các điểm bán hàng.
 5. Chuyên gia quản lý môi trường: Với sự tăng cường ý thức về bảo vệ môi trường, có nhu cầu ngày càng cao về chuyên gia quản lý môi trường trong ngành bảo vệ thực vật. Chuyên gia này sẽ tìm hiểu và đánh giá tác động của các biện pháp bảo vệ thực vật đến môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ thực vật bền vững.

Ngoài ra, còn có các cơ hội việc làm khác như nhà quản lý dự án, chuyên viên đào tạo và giảng dạy, chuyên viên tiếp thị và bán hàng, chuyên viên tư vấn về bảo vệ thực vật, và nhiều vị trí khác.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH TRUNG CẤP BẢO VỆ THỰC VẬT

 1. Đối tượng tuyển sinh

– Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp / Cao đẳng / Đại học;

– Hệ Trung cấp (Học 2 năm): Học viên đã tốt nghiệp THPT.

 1. Hình thức đào tạo

+ Học online trên hệ thống E-learning , học từ xa qua Google Meet.

 1. Hồ sơ xét tuyển

– 01 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh (Theo mẫu).

– 02 Bằng tốt nghiệp và bảng điểm (Photo công chứng)

– 02 Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Học bạ Trung học phổ thông (Photo công chứng).

– 02 CMND (Photo công chứng); 04 ảnh 3×4 (Có ghi rõ Họ tên; Ngày sinh; Nơi sinh phía sau ảnh).

 1. Thông tin liên hệ:

– Thời gian làm việc: 08h – 17h (Thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần)

– Điện thoại: 0383 098 339 (SĐT/ ZALO)