Thi chứng chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2 chuẩn quốc gia tại Long Xuyên – Ôn thi cấp tốc – Cam kết đầu ra

CÁC TIÊU CHUẨN VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRONG KỲ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH A2, B1 VÀ B2 TẠI LONG XUYÊN

Trong thời đại của toàn cầu hóa và công nghiệp hóa, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Điều này đã tạo ra nhu cầu cao cho những người muốn học tiếng Anh, đặc biệt là để thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 và B2. Tuy nhiên, để đạt được chứng chỉ này, bạn cần đáp ứng một số tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 và B2 tại Long Xuyên.

I. Tiêu chuẩn đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh A2

 1. Ngữ pháp Ngữ pháp là yếu tố quan trọng trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh A2. Thí sinh cần hiểu và sử dụng đúng các thì, động từ, danh từ, tính từ… để tạo ra các câu đơn giản và câu phức cơ bản. Điều này sẽ giúp thí sinh xây dựng được các câu văn đơn giản và hiểu được nội dung bài đọc.
 2. Từ vựng Từ vựng là một yếu tố quan trọng giúp thí sinh hiểu nội dung bài đọc và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác. Thí sinh cần biết và sử dụng từ vựng cơ bản, từ vựng định nghĩa, từ vựng đồng nghĩa và từ vựng phrasal verb.
 3. Kỹ năng nghe Kỹ năng nghe là một trong những kỹ năng quan trọng trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh A2. Thí sinh cần hiểu được nội dung bài nghe, tóm tắt ý chính và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài nghe.
 4. Kỹ năng đọc Kỹ năng đọc là yếu tố quan trọng trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh A2. Thí sinh cần đọc hiểu nội dung bài đọc, tìm kiếm thông tin và trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
 5. Kỹ năng nói Kỹ năng nói là một yếu tố quan trọng để đạt được chứng chỉ tiếng Anh A2. Thí sinh
 6. cần có khả năng sử dụng từ vựng và ngữ pháp cơ bản, tạo ra các câu đơn giản và trả lời được các câu hỏi về bản thân, gia đình và sở thích.
 7. Kỹ năng viết Kỹ năng viết là yếu tố cuối cùng trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh A2. Thí sinh cần viết được các câu đơn giản về bản thân, gia đình và sở thích. Họ cũng cần sử dụng đúng các thì, động từ và tính từ cơ bản để tạo ra các câu văn.

II. Tiêu chuẩn đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1

 1. Ngữ pháp Ngữ pháp là yếu tố quan trọng trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1. Thí sinh cần sử dụng được các thì, động từ, danh từ và tính từ cơ bản để tạo ra các câu đơn giản và câu phức cơ bản. Họ cũng cần biết sử dụng các cấu trúc câu phức tạp như câu điều kiện, câu bị động và câu gián tiếp.
 2. Từ vựng Từ vựng là yếu tố quan trọng giúp thí sinh hiểu nội dung bài đọc và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác. Thí sinh cần biết và sử dụng từ vựng cơ bản, từ vựng định nghĩa, từ vựng đồng nghĩa và từ vựng phrasal verb. Họ cũng cần biết sử dụng từ vựng mở rộng và từ vựng chuyên ngành.
 3. Kỹ năng nghe Kỹ năng nghe là yếu tố quan trọng trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1. Thí sinh cần hiểu được nội dung bài nghe, tóm tắt ý chính và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài nghe. Họ cũng cần hiểu được phát âm của các từ và câu.
 4. Kỹ năng đọc Kỹ năng đọc là yếu tố quan trọng trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1. Thí sinh cần đọc hiểu nội dung bài đọc, tìm kiếm thông tin và trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc. Họ cũng cần hiểu được các cấu trúc câu phức tạp và các từ vựng mở rộng.
 5. Kỹ năng nói Kỹ năng nói là yếu tố quan trọng để đạt được chứng chỉ tiếng Anh B1. Thí sinh cần có khả năng sử dụng các cấu trúc câu phức tạp và từ vựng mở rộng để tạo ra các câu văn phức tạp hơn. Họ cũng cần trả lời được các câu hỏi liên quan đến chủ đề cụ thể.
 6. Kỹ năng viết Kỹ năng viết là yếu tố quan trọng trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1. Thí sinh cần viết được các bài văn đơn giản về các chủ đề cụ thể, sử dụng đúng ngữ pháp và từ vựng cơ bản. Họ cũng cần sử dụng các cấu trúc câu phức tạp và từ vựng mở rộng để tạo ra các bài văn phức tạp hơn.

III. Tiêu chuẩn đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B2

 1. Ngữ pháp Ngữ pháp là yếu tố quan trọng trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B2. Thí sinh cần sử dụng được các cấu trúc câu phức tạp và từ vựng chuyên ngành để tạo ra các câu văn phức tạp hơn. Họ cũng cần hiểu được các cấu trúc câu phức tạp như câu điều kiện, câu bị động và câu gián tiếp.
 2. Từ vựng Từ vựng là yếu tố quan trọng giúp thí sinh hiểu nội dung bài đọc và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác. Thí sinh cần sử dụng được từ vựng chuyên ngành và từ vựng mở rộng để tạo ra các câu văn phức tạp hơn. Họ cần sử dụng từ vựng một cách chính xác và tự tin.
 3. Kỹ năng nghe Kỹ năng nghe là yếu tố quan trọng trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B2. Thí sinh cần hiểu được nội dung bài nghe, tóm tắt ý chính và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài nghe. Họ cần hiểu được các phương pháp tăng cường kỹ năng nghe.
 4. Kỹ năng đọc Kỹ năng đọc là yếu tố quan trọng trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B2.
 5. Thí sinh cần đọc hiểu nội dung bài đọc, tìm kiếm thông tin và trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc. Họ cần hiểu được các cấu trúc câu phức tạp và các từ vựng chuyên ngành.
 6. Kỹ năng nói Kỹ năng nói là yếu tố quan trọng để đạt được chứng chỉ tiếng Anh B2. Thí sinh cần có khả năng sử dụng các cấu trúc câu phức tạp và từ vựng chuyên ngành để tạo ra các câu văn phức tạp hơn. Họ cần trả lời được các câu hỏi liên quan đến chủ đề cụ thể và thể hiện được quan điểm của mình một cách rõ ràng.
 7. Kỹ năng viết Kỹ năng viết là yếu tố cuối cùng trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B2. Thí sinh cần viết được các bài văn phức tạp về các chủ đề chuyên ngành, sử dụng đúng ngữ pháp và từ vựng chuyên ngành. Họ cần sử dụng các cấu trúc câu phức tạp và từ vựng mở rộng để tạo ra các bài văn phức tạp hơn.

Trên đây là một số tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 và B2 tại Long Xuyên. Để đạt được chứng chỉ tiếng Anh này, thí sinh cần nỗ lực học tập và rèn luyện kỹ năng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 và B2 tại Long Xuyên.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ÔN THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH A2. B1, B2

1. Đối tượng tuyển sinh

 • Người đang làm hồ sơ thi đầu vào công chức, viên chức, nâng ngạch, nâng lương, chuyển ngạch
 • Giáo Viên các cấp cần chuẩn hóa Tiếng Anh hoặc tin học
 • Thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu sinh, chuyên viên
 • Cán bộ ngành Y tế, thể thao, Giáo dục, giáo viên các cấp ….
 • Học sinh, sinh viên, người cần hoàn thiện hồ sơ xin việc
 • Tất cả các thí sinh tự do có nhu cầu

2. Hình thức đào tạo: Đào tạo từ xa

3. Hồ sơ đăng ký

 • 4-6 ảnh 4x6cm chụp ảnh chân dung không qua chỉnh sửa, trong vòng 6 tháng gần nhất;
 • Chứng minh thư nhân dân (Căn cước công dân);
 • Phiếu đăng ký dự thi chứng chỉ tiếng anh A2 theo mẫu của trường;

4. Chứng chỉ

Chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2 tại Việt Nam được cấp bởi các trường đại học được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức kỳ thi năng lực tiếng anh. Bên cạnh đó chứng chỉ A2. B1, B2 tiếng Anh quốc tế do trường Đại học Cambridge Anh cấp với nhiều chi nhánh tại Việt Nam.