Tuyển Sinh Liên Thông, Văn Bằng 2 Đại Học Giáo dục Tiểu Học Tại Bình Thuận Hệ Vừa Học Vừa Làm

PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Thuận là một chương trình giáo dục chất lượng nhằm đào tạo những người có đam mê và tài năng trong lĩnh vực giáo dục. Để tham gia chương trình đào tạo này, các sinh viên cần phải đăng ký và xét tuyển theo các phương thức sau đây:

  1. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tuyển

Đây là phương thức xét tuyển thông qua kết quả thi tuyển đánh giá năng lực của sinh viên. Cụ thể, để đăng ký và tham gia kỳ thi tuyển, sinh viên cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đã tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học và có bằng tốt nghiệp.
  • Có đủ năng lực về kiến thức và kỹ năng chuyên môn để tham gia kỳ thi tuyển.
  • Nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký kỳ thi theo yêu cầu của trường đại học Bình Thuận.
  1. Phương thức xét tuyển dựa trên hồ sơ

Phương thức này dựa trên hồ sơ của sinh viên để đánh giá năng lực và kinh nghiệm học tập. Để đăng ký và tham gia chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Thuận theo phương thức này, sinh viên cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Đã tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học và có bằng tốt nghiệp.
  • Có đủ năng lực về kiến thức và kỹ năng chuyên môn để tham gia chương trình đào tạo.
  • Nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký theo yêu cầu của trường đại học Bình Thuận.
  1. Phương thức xét tuyển đặc biệt

Đây là phương thức xét tuyển đặc biệt dành cho những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học hoặc các hoạt động đặc biệt khác. Để đăng ký và tham gia chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Thuận theo phương thức này, sinh viên cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học hoặc các hoạt động đặc biệt khác.
  • Nộp đầy đủ hồ sơ xét tuyển đặc biệt theo yêu cầu của trường đại học Bình Thuận.

Sau khi đã đăng ký và tham gia kỳ thi tuyển hoặc nộp hồ sơ đăng ký theo yêu cầu của trường đại học Bình Thuận, sinh viên sẽ được xét tuyển vào chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Thuận dựa trên kết quả đạt được.

Để đạt được kết quả tốt trong quá trình xét tuyển, sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, tìm hiểu kỹ về các điều kiện đầu vào, đảm bảo có đủ năng lực về kiến thức và kỹ năng chuyên môn để tham gia kỳ thi tuyển hoặc chương trình đào tạo. Ngoài ra, việc chuẩn bị kỹ càng và rèn luyện kỹ năng tốt cũng giúp sinh viên có thể đạt được kết quả tốt trong quá trình xét tuyển.

Kết luận

Phương thức đăng ký và xét tuyển cho chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Thuận bao gồm phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tuyển, phương thức xét tuyển dựa trên hồ sơ và phương thức xét tuyển đặc biệt. Việc chuẩn bị kỹ càng và đáp ứng đủ các điều kiện đầu vào là cách để sinh viên có thể đăng ký và tham gia chương trình đào tạo thành công. Chương trình đào tạo này mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên, giúp họ nâng cao trình độ chuyên môn và có cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.

Ngoài ra, để đạt được hiệu quả tốt trong quá trình học tập, sinh viên cần chú ý đến các yêu cầu và quy định của chương trình đào tạo, tập trung học tập và rèn luyện kỹ năng mềm cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển bản thân. Các học phần trong chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Thuận được thiết kế sao cho phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động, giúp sinh viên có thể nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để trở thành những giáo viên chuyên nghiệp.

Một số học phần cơ bản trong chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Thuận bao gồm:

  1. Động lực học tập và phát triển bản thân
  2. Kỹ năng giảng dạy và quản lý lớp học
  3. Nghiên cứu khoa học và phương pháp giảng dạy
  4. Giáo dục đặc biệt và tâm lý học trẻ em
  5. Tự chủ và quản lý thời gian hiệu quả
  6. Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề
  7. Định hướng nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp.

Với chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Thuận, sinh viên sẽ có cơ hội nâng cao trình độ, nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn, cũng như tạo cơ hội việc làm tốt hơn trong lĩnh vực giáo dục. Chương trình này mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên, giúp họ phát triển sự nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2 NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học; Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch phối hợp, liên kết tổ chức đào tạo trình độ Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021. Viện Nghiên cứu Quản lý Hành chính phối hợp với các trường đại học đào tạo hàng đầu chuyên ngành sư phạm. Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học ngành Sư phạm như sau:

1. Ngành tuyển sinh: Ngành Giáo dục Sư Phạm Tiểu Học.

2. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh:

– Về văn bằng:

+ Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

+ Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển.

+ Đã tốt nghiệp 1 bằng Đại học và đã được cấp bằng tốt nghiệp, có nguyện vọng học tiếp trình độ Đại học ngành Sư phạm.

– Có đủ sức khỏe để học tập.

– Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

– Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

3. Thời gian đào tạo: Từ 1.5 năm đến 2.5 năm.

4. Phương thức tuyển sinh: 

Xét tuyển (Thí sinh nhập học ngay sau khi nhà trường xét tuyển hồ sơ thành công)

5. Lệ phí xét tuyển: (Liên Hệ Tư vấn tuyển sinh)

6. Hồ sơ dự tuyển: 

Mỗi thí sinh nộp 2 bộ, mỗi bộ gồm:

  • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
  • Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
  • Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại hoc (có công chứng).
  • Bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng, Đại hoc (có công chứng): 02 bản.
  • Bằng tốt nghiệp THPT + Học bạ THPT (có công chứng).
  • Bản sao công chứng Giấy khai sinh.
  • Bản sao công chứng CMND/CCCD: 02 bản.
  • Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có).
  • Giấy chứng nhận sức khỏe (Bệnh viện đa khoa).
  • Phong bì có địa chỉ, dán tem: 02 cái.
  • Ảnh (3×4 ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh): 04 ảnh.
  • Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có).