Đào tạo chứng chỉ quản lý giáo dục mầm non tại TPHCM

Nghiệp vụ quản lý mầm non là môn học để bồi dưỡng, phát triển kiến thức, kỹ năng cần thiết về quản lý giáo dục mầm non trong điều kiện có nhiều thay đổi, nhằm gắn kết tầm nhìn với hành động, phát huy các giá trị của tập thể và cá nhân theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện GD & ĐT, nâng cao chất lượng GD & ĐT đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Nội dung khoá học quản lý giáo dục mầm non nhóm

A. Phần thứ nhất: Kiến thức, kỹ năng trong tổ chức và quản lý giáo dục mầm non.

1. Đường lối phát triển GD & ĐT

2. Lãnh đạo và quản lý – Tổng quan về khoa học quản lý và Quản lý giáo dục – Quản lý sự đổi mới

3. Quản lý của Chính phủ đối với Giáo dục & Đào tạo

– QL hành chính Nhà nước trong Giáo dục & Đào tạo

– QLý và thực thi hành hệ thống văn bản quản lý Nhà nước trong GD & ĐT

về Thanh tra, giám sát trong giáo dục mầm non

– Đánh giá đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non

4. Quản lý mầm non

– Lập kế hoạch phát triển giáo dục mầm non

– Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục và quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong trường mầm non

– Quản lý công tác nghiên cứu khoa học sư phạm áp dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại một số trường mầm non, quản lý tài chính trong trường mầm non

– QL tài chính và tài sản trong giáo dục mầm non

– Xây dựng và phát triển những mối quan hệ của các trường mầm non

– Xây dựng và phát triển văn hoá học đường

– Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục mầm non

5. Kỹ năng trợ giúp quản lý trường mầm non

– Đàm phán và tổ chức cuộc thi

kỹ năng Ra quyết định

khoá Làm việc chính

– Phong cách nhóm

B. Phần thứ hai: Nghiên cứu thực tiễn và viết tiểu luận cuối khoá

Phần thứ hai, tiếp nối sau quá trình thực hiện bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, người học được yêu cầu cần viết một tiểu luận để áp dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm từ khoá bồi dưỡng vào thực hiện đổi mới quản lý trường học nơi mình đang làm việc, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát của người thầy

Thông tin cụ thể về lớp học quản lý giáo dục mầm non:

Chứng chỉ Quản lý Giáo dục Mầm non viết tắt là chứng chỉ QLGD MN là một trong các điều kiện bắt buộc khi làm thủ tục cấp giấy phép mở nhóm lớp Mầm non hoặc mở Trường tư thục mầm non theo qui định.

Các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý giáo dục mầm non thường khai giảng vào mỗi buổi tối các ngày cuối tuần (3 – 5 – 7 và 2-4 – 6) hoặc ngày chủ nhật của tuần.

1. Tên lớp: Quản lý giáo dục mầm non

2. Mục tiêu:

đại học Cung cấp kiến thức về quản lí giáo dục, những kiến thức cơ bản và nghiệp vụ quản lí giáo dục mầm non đến các hiệu trưởng, hiệu phó và chủ trường mầm non.

3. Đối tượng đào tạo:

+ Lớp “Hiệu trưởng mầm non” đối tượng học là những người đã được đào tạo và có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ sư phạm mầm non.

+ Lớp “Quản lý trường mầm non “: đối tượng học là những người không có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non và các cá nhân có nhu cầu mở trường.

4. Giá trị giấy chứng nhận:

– Đủ điều kiện tối thiểu được trở thành viên chức quản lí của trường mầm non, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Chủ trường mầm non

5. Thời gian và hình thức học:

Thời gian: 1.5 tháng (học theo tuần, thứ 7 và CN, học tối 2-4-6 hoặc 3-5-7)

7. Chứng chỉ:

Sau khi kết thúc khoá học tại trung tâm, học viên sẽ được nhận chứng chỉ” Hiệu trưởng mầm non “,hay chứng chỉ” Quản lý trường mầm non “chứng chỉ có giá trị lâu dài trên toàn quốc.

8. Hồ sơ bao gồm:

– 2 hình 3 × 4 (chụp không quá 3 tháng)

– 2 chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước)

hoặc đơn tự tham gia khoá học