Tuyển Sinh Liên Thông, Văn Bằng 2 Đại Học Giáo dục Tiểu Học Tại Bình Định Hệ Vừa Học Vừa Làm

CÁC HỌC PHẦN CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Định là một chương trình giáo dục chuyên nghiệp nhằm đào tạo những người có đam mê và tài năng trong lĩnh vực giáo dục. Chương trình này bao gồm các học phần cơ bản nhằm giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản và đầy đủ để có thể ứng dụng vào thực tiễn trong tương lai. Hãy cùng tìm hiểu về các học phần cơ bản trong chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Định.

  1. Giáo dục đại cương

Học phần giáo dục đại cương là một học phần cơ bản trong chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Định. Trong học phần này, sinh viên sẽ được học những kiến thức cơ bản về giáo dục, tâm lý học, phương pháp giảng dạy và kỹ năng giao tiếp. Học phần này giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản và đầy đủ để có thể ứng dụng vào thực tiễn trong tương lai.

  1. Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học là một học phần cơ bản khác trong chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Định. Học phần này cung cấp kiến thức về phát triển trẻ, phương pháp giảng dạy, quản lý lớp học và giải quyết vấn đề trong giáo dục Tiểu học. Học phần này giúp sinh viên hiểu rõ hơn về giáo dục Tiểu học và có kỹ năng để có thể áp dụng vào thực tiễn.

  1. Kỹ năng giảng dạy

Học phần kỹ năng giảng dạy là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Định. Học phần này giúp sinh viên có những kỹ năng giảng dạy cần thiết như kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị bài giảng, trình bày bài giảng và đánh giá hiệu quả bài giảng. Học phần này giúp sinh viên trở thành một giáo viên chuyên nghiệp với kỹ năng giảng dạy tốt.

  1. Giáo dục đặc biệt

Học phần giáo dục đặc biệt là một học phần khác trong chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Định. Học phần này cung cấp kiến thức về giáo dục cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt như trẻ em khuyết tật, trẻ em có nhu cầu đặc biệt về học tập. Học phần này giúp sinh viên có những kỹ năng giáo dục đặc biệt cần thiết để có thể giảng dạy và giúp đỡ những trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

  1. Nghiên cứu khoa học trong giáo dục

Học phần nghiên cứu khoa học trong giáo dục là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Định. Học phần này giúp sinh viên có khả năng nghiên cứu, thực hiện các dự án nghiên cứu và phân tích kết quả nghiên cứu. Học phần này cũng giúp sinh viên phát triển kỹ năng viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu.

Kết luận

Các học phần cơ bản trong chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Định rất đa dạng và phong phú. Các học phần này giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản và đầy đủ để có thể áp dụng vào thực tiễn trong tương lai. Nếu bạn đang quan tâm đến việc học liên thông và đào tạo văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Định, hãy tìm hiểu thêm về các học phần cơ bản trong chương trình để đưa ra quyết định hợp lý cho tương lai của mình. Ngoài ra, để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất, sinh viên cần tập trung vào việc học tập, rèn luyện kỹnăng mềm và tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển bản thân. Chúc bạn thành công trong việc lựa chọn và hoàn thành chương trình đào tạo liên thông và văn bằng 2 đại học ngành Giáo dục Tiểu học tại Bình Định.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2 NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học; Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch phối hợp, liên kết tổ chức đào tạo trình độ Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021. Viện Nghiên cứu Quản lý Hành chính phối hợp với các trường đại học đào tạo hàng đầu chuyên ngành sư phạm. Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học ngành Sư phạm như sau:

1. Ngành tuyển sinh: Ngành Giáo dục Sư Phạm Tiểu Học.

2. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh:

– Về văn bằng:

+ Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

+ Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển.

+ Đã tốt nghiệp 1 bằng Đại học và đã được cấp bằng tốt nghiệp, có nguyện vọng học tiếp trình độ Đại học ngành Sư phạm.

– Có đủ sức khỏe để học tập.

– Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

– Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

3. Thời gian đào tạo: Từ 1.5 năm đến 2.5 năm.

4. Phương thức tuyển sinh: 

Xét tuyển (Thí sinh nhập học ngay sau khi nhà trường xét tuyển hồ sơ thành công)

5. Lệ phí xét tuyển: (Liên Hệ Tư vấn tuyển sinh)

6. Hồ sơ dự tuyển: 

Mỗi thí sinh nộp 2 bộ, mỗi bộ gồm:

  • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
  • Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
  • Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại hoc (có công chứng).
  • Bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng, Đại hoc (có công chứng): 02 bản.
  • Bằng tốt nghiệp THPT + Học bạ THPT (có công chứng).
  • Bản sao công chứng Giấy khai sinh.
  • Bản sao công chứng CMND/CCCD: 02 bản.
  • Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có).
  • Giấy chứng nhận sức khỏe (Bệnh viện đa khoa).
  • Phong bì có địa chỉ, dán tem: 02 cái.
  • Ảnh (3×4 ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh): 04 ảnh.
  • Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có).